• Sertifikalı Tohum Nedir?

  Axia Tohum

   

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her türlü deneme ve incelemeleri yapılarak satışına izin verilen, çeşit saflığı sağlanmış ve adı belirli olan belgeli tohuma sertifikalı tohum denir.

  Tarım ile uğraşan herkes belirli alandan en yüksek faydayı sağlamayı amaç edinir. Bu amaçla da ürününü yetiştirdiği tarlayı sürer, gübreler, ilaçlar, yani ürününün bol olması için ne gerekiyorsa imkanları dahilinde yerine getirir. Fakat tüm bunları yapsanız da eldeki hamur iyi değilse sonuç beklendiği gibi olmaz. Nedir eldeki hamur?

  Eskiye baktığımızda bir ürün elde etmek için her yıl bir önceki yılın ürününden bir miktar tohumluk ayrılır ve o kullanılırdı. Eldeki tohum bozulma gösterdiğinde ya başka bir çeşide geçilir veya yeni bir tohumluk arayışına girilirdi. Şimdi ise sorunun çözümü daha kolay. Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde üretilen ve satışa sunulan sertifikalı tohumluk satın almak. Peki nedir bu sertifikalı tohumluğun bize faydaları.

 • Fidelikte Kök Çürüklügü / Enfeksiyon Kosulları

  Axia Tohum

   

  Hastalık, tarla koşullarında, özellikle bulaşık ve nem tutan topraklarda, yağışlı ve serin giden yıllarda çok büyük tahribat yaparak, şaşırtılan fidelerin tümünün kök ve kökboğazlarının çürüyüp ölmesine neden olur.

  Toprak fungusları dediğimiz bu etmenlerdenbiriveyabir kaçıbirarada zarar vererek hastalığı meydana getirirler. Bitkinin, alt yapraklarında başlayarak üst yapraklara doğru ilerleyen solma ve pörsüme şeklindedir. İletim demetlerinin fungus miselleri ile tıkanması sonucu gövde dokusunun rengi bozulur, kahverengileşir. Zamanla bitki tümüyle solar ve ölür. Fide kök çürüklüğü hastalığı tüm sebze çeşitlerinde fidelik devresinde zarar yapar. Hastalık etmenleri kışı toprakta ve topraktaki bitki artıklarında değişik şekillerde geçirirler. Bulaşık toprağa yeniden ekim yapıldığında, uygun çevresel koşullarda yeni çimlenen tohumları enfekte ederler. Gerek tohumda bulunan ve gerekse topraktan yeni gelişen fideye geçen hastalık etmen leri onun toprak yüzüne çıkmasından önce veya çıktıktan sonra ölümüne sebep olurlar. Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür. Bu köklerin kabuk dokusu renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar.Hastafidelerin kökleri ve kök-boğazıkahverengileşir, incelir,bitkiayaktaduramaz,devrilir ve kurur.

  Size Önerilerimiz

 • GDO'lu Tohum var mıdır ?

  Dünyada pek çok üründe gen transferi çalışmaları yapılmış olmasına rağmen ticari değere haiz GDO'lu ürün sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalar sonucunda, belli başlı ürünler olan soya, mısır, pamuk ve kanola üretimi, dünya tarım ürünleri piyasasını etkileyebilecek düzeye ulaşmıştır. Bu dört ürüne kazandırılan özellik, verim artışından ziyade; Soyada; yabancı ot ilaçlarına, Mısırda; yabancı ot ilacının yanı sıra koçan ve sap kurduna, Pamukta yabancı ot ilaçları ile pembe kurt ve beyaz sineğe, Kanolada da yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklılığı amaçlamıştır. Bu ürünlerin dışında denemeleri devam eden ve ticarete konu olmayan ürünler de vardır.
 • Ülkemizde Sektöre Tamamen Yabancı Firmalar mı hakimdir?

  HAYIR !

  Ülkemizde tohumculukla ilgili halen faaliyette bulunan firmaların tamamı kayıt altında olup, bunların sayısı 643'tür.

  Sermaye durumuna göre; bu firmalardan 623'ü yerli,16'sı yabancı ve 4'ü de ortaklık şeklindedir.

  Bu şirketlerden araştırma yetkisine sahip olanlar ve diğer araştırma kuruluşları sadece tohumluk ve üretimi yapmakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitlerde geliştirmektedirler.
 • Dünyada hangi ülkeler, ne kadar alanda GDO üretiyor?

 • Çiftçilerin Kendi Tohumlarını Üretmesi Yasak mı ?

  HAYIR !

  Tohumculuk Kanunu'nun ruhu, çiftçilerimizin hizmetine sunulan tohumlukların devletin veya yetki verdiği kurum ve kuruluşların kontrolünde kalite ve verimleri test edilerek onaylanmış tohumluklar olmasını esas almaktadır.

  Yerel çeşitlerin herhangi bir kontrolden geçirilmeden ve tohumlarla ilgili belirlenen standartlara uygunluğu tespit edilmeden çiftçilere satılması, çiftçilerin karşılaşabileceği mağduriyetler sebebiyle yasaklanmıştır.

  Ancak, bu çeşitlerin Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak üretilip ticarete sunulmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Yerel çeşitlerin çiftçiler tarafından üretilip, kendileri tarafından kullanılmasında hiçbir yasaklama yoktur.
 • 1
 • 2

İndirilebilir Döküman

Sizden Gelenler

Sosyal Ağlardayız

  

İletişim

 Merkez Ofis: +90 242 724 56 16
 Teknik Bilgi - Ürün Geliştirme:
Selma ARDA | +90 533 205 54 43